Utancı giden kimsenin kalbi ölür. Hz.Ömer (r.a)

Edep döküntüleri,altın döküntülerinden daha hayırlıdır. Hz. Osman (r.a)

Edep aklın sûretidir. Hz. Ali (r.a)

Ulu kişi, ârif bir insan,Rabbine karşı edebini bıraktı mı mutlaka helâk olur. Yahya b.Muaz (r.a)

En güzel edep,güzel ahlaktır. Hz. Ali (r.a)

İnsanlık âdâbını,ilimden evvel,öğrenmek lâzımdır. İmâm MÂLİK (r.a)

Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp kalkmak, kıyamet gününde insana utanç verir. İmam ŞÂFİÎ (r.a)

İnsana,fâidesiz çok bilgiden ziyâde,edep ve yüksek terbiye lâzımdır. A. İbni Mübârek (r.a)

Edep, tecrübe ile (yani bizzat yaşanarak) kazanılır. İmam MÂVERDÎ (r.a)

Ey Rabbim! beni her ne cezâ ile cezâlandırırsan ceâlandır,yalnız hicab (utanma) zilleti ile cezâlandırma. İmam KUŞEYRÎ

İnsanın ilim ve edebi,en büyük varlığıdır.Eskimez,çürümez,kaybolmaz. MEVLÂNA Celâledin-i Rûmî (K.S.)

Dünya gecesinin aydınlatacak şemâların en güzeli ve parlağı: Edeptir. MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)

Utanma insanın ruhunda asıldır.İnsanı insan olarak muhafaza eden de budur.  Nâsr-ı HUSREV (r.a)

İnsanla hayvan arasındaki fark edeptir. MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)

Her şeyin bir hizmet edicisi vardır.Dinin hizmet edicisi de edeptir. Abdullah Nibbaci (r.a)

Evliya’nın üç özelliği vardır; Takva, edep ve ibadet.

Edep konuştuğun zaman dilini korumaktır; yalnız kaldığın zaman da kalbini korumaktır.

Edep senden üstün olana hürmet etmek, senden aşağı olana şefkat etmek, dengin olanlarla da güzel geçinmektir.

Edep dili tutmak, korumak, nefsi küçültmek, kalbi temizlemektir.

Arifin edebi, her edebin üstündedir. Çünkü manevi bilgisi onun kalbini terbiye eder.”

Edep, ilimden önce gelir.

Hz. Ömer (r.a)

Sehl demiş ki: “Edebi küçümsemek, haramı küçümsemeye götürür. Haramı küçümsemek saygıyı terke götürür. Saygıyı terk etmek ise şükrü terk etmek demektir. Şükrü terk etmenin de imandan ayrılmaya sebep olacağından korkulur. Kulun imanı yalnız edeple doğru olur. Edepsizlik ise ilâhi bilginin azlığından ileri gelir.”

Ebû Osman şöyle demiş: “Kul için güzel edepten daha iyi bir mertebe görmedim. Zira aklın hayatı edeptir. Kul edep ile iki âlemde yüksek hallere, yüce derecelere ulaşır.

Eski devirlerde dergâha ilim öğrenmek için gelenlere önce edep öğretilirdi.

Şükürsüz ve edepsiz kimse, Cenabı- Hakk’ın lütuf ve ihsanından mahrum kalır.

Bayezid-i Bistami hocalarından birinin huzurunda bulunuyordu. Hocası; “Şu raftaki kitabı getir.” dedi. Bâyezîd; “Hangi raftaki kitabı istiyorsunuz efendim?” dedi. Hocası; “Bunca zamandır buraya gelip gidiyorsun. Dershanede oturduğun yerin üstündeki rafı diyorum.” deyince, Bayezid-i Bistami; “Efendim, mübarek sohbetinizi dinlemekteki dikkat ve edebe riayetten dolayı, şu âna kadar başımı kaldırıp etrafa bakmış değilim.” diye cevap verdi. Hocası bu söz karşısında “Mademki durum böyledir. Senin işin tamamdır. Şimdi artık Bistam’a dönebilirsin ve bizden öğrendiklerini başkalarına öğretebilirsin.” buyurdu.

Bayezid-i Bistami ‘ye; “Bulunduğunuz şu derecelere nasıl kavuştunuz?” diye sordular. Cevabında buyurdu ki: “Her yerde Allah-ü Teâlâ’nın gördüğünü ve bildiğini düşünüp, edebe riayet etmekle.” buyurdu.

Edep, akıl ve şeriata muvafık hal ve harekete denir.

Süleyman Hilmi Tunahan Hz.leri

Şeytanın katili edeptir.

Hz. Mevlana

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz.  Hz. Ali (r.a)

Abdullah ibn Mübarek k.s. şöyle dedi: “Edebi küçümseyen, sünnetlerden mahrum kalmakla cezalandırılır. Sünnetleri küçümseyen tevhidden mahrum kalmakla cezalandırılır.”

Edep bir damladır, damladı mı yok olur.

Hz. Ali (r.a)

Ar duygusu, Cenab-ı Hakk’ın bizlere bahsettiği bir alarm sistemi, bir erken uyarı nimetidir. Çıplaklıkta, edep yerlerinin teşhirinde ısrar ve bundan dolayı utanmamak, ar perdesinin bir daha tamir edilmeyecek biçimde yırtıldığına işarettir.

Edep perdesinin, hayâ perdesinin, mahremiyetin perdelerinin yırtıldığı bir çağda yaşıyoruz.

Görülmemesi, gösterilmemesi, perdenin ardında olması gereken her şeyi ifşa etmek maalesef bu zamanda medenilik sayılıyor.

Edep, edepsizin edepsizliğine sabır ve tahammül etmektir.

Edebim el vermez edepsizlik yapana susmak en güzel cevaptır edebi elden gidene…..Necip FAZIL

Bütün yaşam değerleri modasını kaybeder . Modası kaybolmayan tek deger edep ,haya,saygı ve namustur. Hatun Muazzez Cebi

Erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır.

Hz. Ali (r.a)

Edebe ulaşmadan ilim durağında inilmez

Edep, ilimden önce gelir .

Hz. Ömer (r.a) 

Edebim elvermez edepsizlik edene en güzel cevap susmak edebi elden gidene…Yunus Emre

Edeb hudûda, sınırlara riâyet etmek onu taşmamaktır. En büyük edeb ise ilâhi hudûdu muhâfazadır, gözetmektir. Abdülhakim Arvâsi

İnsanla hayvan arasında ki fark edeptir. Mevlana

En büyük edep, ilahi hududu muhafazadır, gözetmektir. Abdülhakim Arvasi

Her şey çok olunca ucuzlar; Edep bunun aksinedir, o çoğaldıkça değeri artar. Şems-i Tebrizi

Güzeli güzel eden edeptir edep güzeli sevmeye sebeptir…Mevlana

Edep bir taç imiş nuru hüdadan giy o tacı emin ol her türlü kaza ve beladan…Şeyh Abdulkadiri Geylani

Edepsizliğin başladığı yerde edebiyat biter. Mehmet Akif ERSOY

Edep, sadece insana özel özelliktir. Bu özelliği olmadığı takdirde hayvanlardan ne farkı kalır. Semih Yaşar

Utanmak insan ruhunda asıldır. İnsanı insan olarak muhafaza eden de budur. Nasır-ı Hüsrev

Korku nedir, utanma nedir bilen bir adam için daima bir kurtuluş yolu vardır. Sophokles

Edep döküntüleri altın döküntülerinden daha hayırlıdır. Hz. Osman (r.a)

Kendinden utanmayı bilseydi kişioğlu, gizli kalmış değil, fakat herkesin içinde açıkça işlenmiş nice suç işlenmemiş olurdu. La Bruyere

Dünya gecesinin aydınlatacak şemâların en güzeli ve parlağı: Edeptir. MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)

İnsana, fâidesiz çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır. A. İbni Mübârek (r.a)

Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp kalkmak,kıyamet gününde insana utanç verir. İmam ŞÂFİÎ (r.a)

Utancı giden kimsenin kalbi ölür. Hz. Ömer (r.a)

En güzel edep, güzel ahlaktır. Hz. Ali (r.a)

Edepsiz olan kimsenin ayıpları çok olur. Hz. Ali (r.a)

Edeb, had tanımaktır. Hz. Ali (r.a)

Edep, aklın suretidir. Hz. Ali (r.a)

İnsanın ilim ve edebi,en büyük varlığıdır. Eskimez, çürümez, kaybolmaz. MEVLÂNA Celâledin-i Rûmî (K.S.)

Ey Rabbim! beni her ne cezâ ile cezâlandırırsan cezâlandır, yalnız hicab (utanma) zilleti ile cezâlandırma. İmam KUŞEYRÎ

Edep, tecrübe ile (yani bizzat yaşanarak) kazanılır. İmam MÂVERDÎ (r.a)

İnsana faidesiz çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır. İbni Mübârek (r.a)

Çocuğunuzun yedi yıl oyun oynamasına müsade ediniz ve yedi yıl ona yaşam edebini ögretiniz.  Hz. Ali (r.a)

Çağımızda edep ile edepsizliğin sınırları o kadar uzaklaştı ki, edep ile edepsiz kelime arasında bir çok kelimeye yer açılmış oldu. Semih YAŞAR

Edep öyle birkaç günde belli olmaz, İnsan öldüğü ana kadar edep göstermelidir. Semih YAŞAR

Ne İbrettir Kızarmak Bilmeyen Çehren, Bırak Kardeşim Tahsili ; Git Önce Edep, Haya Öğren ..!  ‎M.Akif ERSOY

Allah’tan edebe muvaffak olmayı dileyelim Edebi olmayan kimse Allah’ın lütfundan mahrumdur. Mevlâna

Edep, aklın tercümanıdır Bunun manası şudur: Herkes aklı kadar edepli olur Edebi kıt, ahlâkı bozuk olana hakiki manada akıllı denmez. Seriy es-Sakatî ks

Edep, dinin gerçeklerini bilmedeki ince anlayış, dünyanın geçici ve aldatıcı zevklerine aldanmadan Allah’ ı hatırlatan bilgiler edinmek için yapılan eğitimdir.” Hasan Basri

Eğer adem oğlunun edebi yoksa adem değildir. İnsan ile hayvan arasındaki fark edeptir. Göz gezdir ve Allah’ın kelamına “Kur’an’a” ayet ayet tamamına bak, Kur’anın anlamı edeptir.” “Eğer şeytanı ayaklarınızın altında görmek istiyorsanız gözünüzü açın ve biliniz ki şeytanın katili edeptir. Mevlana

Her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı. İbn Atâ

İlim meclisine girdim,kıldım talep, İlim tâ gerilerde kaldı,illâ edep illâ edep. Ziya PAŞA

Edep insanın kemalidir. Hz. Ali (r.a)

Edep insan için güzel elbise menzilesindedir. Hz. Ali (r.a)

Edep, en iyi mirastır. Hz. Ali (r.a)

Ben edebi edepsizlerden öğrendim. Lokman Hekim

Kişi kendisini ve sevdiklerini ateşten korumak istiyor ise edebi öğrensin, edebi öğretsin. İbnul Kayyim El Cevzi

Ahlakın en mükemmeli, edebin en üstünü, Din’de edeptir. Dinde yücelmek, Allah’ın emirlerine itaat edip, peygamberimizin edeplerini bilmek ve uymak ile mümkündür. İmam Gazali

En insani davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir. NIETZSCHE

Edep ihlas ve kulluk ile azgın nefsi uslandırmaktır. Sehl B. Abdullah

İlim ve bilginin yüceliği edep ile anlaşılır. Davranışlar, ilim ve irfan ile kabul görür ve insan, güzel edep ve ahlakı ile dünya ve ukba muradına ulaşır. İmam Suhreverdi

Edep, bir insanda iyi ve güzel huyların tamamının meydana geldiğinin görülmesidir. İmam Kuşeyri

Gezdim Halep ile Şamı, Eyledim ilmi talep, Meğer ilim bir hiç imiş, İllâ edep illâ edep.Yunus EMRE

“Bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüğdü nisbette acısını hisseder.” BERNARD SHAW

“Şerefini kaybedenin, kaybedecek başka bir şeyi yoktur. “ Publilius Syrus

“İlim ve bilginin yüceliği edep ile anlaşılır. Davranışlar, ilim ve irfan ile kabul görür ve insan, güzel edep ve ahlakı ile dünya ve ukba muradına ulaşır.”   İmam Suhreverdi

“İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. “ VICTOR HUGO

“Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur.”  MONTAIGNE

“Aramızdaki ilişki çok güçlü, çünkü bizi aynı günah bağlıyor.”  Oscar Wild

“Edep, bir insanda iyi ve güzel huyların tamamının meydana geldiğinin görülmesidir.” İmam Kuşeyri

“Hayatınızın her gününü sanki bir dağa tırmanıyormuş gibi yaşayın. Arada bir zirveye göz ucuyla bakın ki hedefiniz daima aklınızda olsun; ama yalnızca zirveye odaklanıp, varılan her yeni noktanın farklı ve güzel manzarasını da kaçırmayın.”  Harold Topstory

“Kadına düşkünlük cimrilik gibidir, kişinin parası arttıkça açgözlülüğü de artar.”  MONTESQUIEU

“ Çocukların utangaç olması onların iyi ahlak sahibi olmalarını müjdeler.”  İMAM-I GAZALİ

“Gezdim Halep ile Şamı, Eyledim ilmi talep, Meğer ilim bir hiç imiş, İllâ edep illâ edep.”   Yunus EMRE

“ Edebim elvermez edepsizlik edene en güzel cevap susmak edebi elden gidene “ Yunus EMRE

 “Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp kalkmak,kıyamet gününde insana utanç verir.”  İmam ŞÂFİÎ (ra)

 “ Dil tencere kapağına benzer. Kıpırdadı da kokusu duyuldu mu; ne pişiyor anlarsın.” Mevlana Celaleddin-i Rumi

 “ Bi-edeb ra edeb kerden edeb est (Edepsize edeple karşılık vermek edeptendir).” Pers Atasözü

“Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir. “Aristoteles

 “Eylem adamını yapan ne yetenekleridir ne de şu ya da bu işteki becerisi. Her şeyin bağlı olduğu şey, kişiliktir. “ Johann Wolfgang von Goethe

“ Mutlak hak mutlak haksızlıktır.”  CICERO

 “Daha fazla yasa, daha az adalet demektir.”  CICERO

“ Mârifet ehlinin ilk makamı edeptir.” Hacı Bektaş-i Veli

“İnsanlar maşuk aramıyor, bencil duygularına köle arıyor. Köle buluyor ama aşkı bulamıyor. “ ŞEMS-İ TEBRİZİ

Her şey, çoğaldıkça ucuzlar. Edeb bunun aksinedir; o çoğaldıkça değeri artar.

Edep, kendisinden yükseğini çok görmemek, kendisinden aşağısını da hor görmemektir.

Edebin en alt derecesi, bir kimsenin, cehâletini sezdiği yerde durup onu gidermesidir.

Evlâdına edeb öğretmeyen, düşmanlarını sevindirir.

Akıllı kimse, edebi edebsizden öğrenir.

Edep, insanı her türlü hatadan koruyan bilgi ve prensiplere sahip olmaktır.

Edeb güzelliği, kişiyi nesep güzelliğine muhtaç etmez.

Edep, insanı kalbden sevdirir.

Edeb, nefsi gerektiği şekilde terbiye etmek ve güzel ahlâk ile süslemektir.

İlim meclislerinde aradım, kıldım taleb; ilim en geride kaldı, illâ edeb, illâ edeb.

Edeble ve ahlâkla süslenmeyen akıl, silahsız kahramandır.

Sadece babası ölen değil, ilmi ve edebi olmayan da yetimdir.

Edebine ve Ahlakına  dikkat et.

Evladına edeb ve  ahlak öğretmeyen, düşmanını  sevindirir.

Ruhen yükselmek, ancak  edeb ve ahlakla  mümkündür.

Akıllı, edebi ve  ahlakı, edebsizden ve  ahlaksızdan öğrenir.

Adem, ilim şerefi, edeb ve  ahlakla melekten üstün  oldu.

Şeytan, ALLAH’IN huzurundan,  edeb ve ahlakı  terk ettiği için  kovulmuştur.

Edeb ve ahlak  dışı davranışlar, feyzi  keser, sahibini de  sultanın gönlünden uzaklaştırır.

Sohbet bir cesettir.  Edeb ve ahlak  ise, o cesedin  aklı ve ruhudur.

İmanın hakikatına varmak  için: Yakın bilgi.

Yakın bilgi için:  İhlâslı amel.

İhlâslı amel için: Farzları eda. 

Farzları eda için: Sünneti tatbik.

Sünneti tatbik etmek  için de, edebi  ve ahlakı korumak  lazımdır.

İnsanı her türlü hatadan koruyan  bilgi ve prensiplere sahip olmak,  edeb ve ahlakla  mümkündür.

Sofilerin terbiye etmediği  kimse, edebin ve  ahlakın hakikatını anlayamaz.

Her şey çoğaldıkça ucuzlar. Fakat  edeb ve ahlak  çoğaldıkça değeri artar.

Edeb ve ahlak:  Kendisinden yükseğini çok  görmemek, kendisinden aşağısını  hor görmemektir.

Ustasının edebi ve  ahlakıyla edeblenip ahlaklanmayan,  sünnet ve hadisle  edeblenip ahlaklanamaz.

Sünnet ve hadisle  edeblenip ahlaklanmayan, ayet ve  Kur’anla edeblenip ahlaklanamaz.

Ustasının meclisine edeble  ve ahlakla girenler,  sonsuz bolluğa, verimliliğe,  ilme ve irfana  erişirler.

Ustasının kelamını edeble  ve ahlakla dinleyenler,  ondan en yüce makama kavuşurlar.

Ustasına edeble ve  ahlakla hizmet edenler,  ondan arş derecesinde  mertebeye kavuşurlar.

Ustaların edebi ve  ahlakı ile edeblenip  ahlaklanmadıkça, ustalardan nasib  almak mümkün değildir.

Edeb ve ahlak  güzelliği, kişiyi nesline  muhtaç etmez.

Edeb ve ahlak  insanı, kalbden sevdirir.

Edeb ve ahlak  insanı, utanılacak şeylerden  koruyan meleklerdir.

Edeb ve ahlak:  Sünnet-i Resulullah’a uygun  hareket etmektir.

Edeb ve ahlaktan  daha üstün şeref yoktur.

Edeb ve ahlakın  en alt derecesi  : Bir kimse cehaletini sezdimi,  sezdiği yerde durup  onu gidermesidir.

İlim elde etmek  isteyen edebli  ve  ahlaklı olsun. 

İyi amel sahibi  olmak isteyen, edebli  ve ahlaklı bir  şekilde ilim sahibi  olmaya baksın.

Muhabbet ehli sevgi  işinde iyi niyete  sahip oldukça,  edebleri  ve ahlakı artmaya  başlar.

Edeb ve ahlak:  nefsi gerektiği şekilde  terbiye etmek ve  onu güzel edeb  ve ahlak ile  süslemektir.

Edeb ve ahlak,  insanın mutlak bir  fazilet kaynağıdır.

Cennetteki makamlara, amel,  edeb ve ahlak  ile ulaşılır.

Edebin ve ahlakın  dostları : Haya,  samimiyet, teslimiyet, muhabbet,  niyet, itaat, gayret,  sohbet ve hizmettir.

Edep, ilimden önce gelir Hz. Ömer (r.a)

Edeb hudûda, sınırlara riâyet etmek onu taşmamaktır. En büyük edeb ise ilâhi hudûdu muhâfazadır, gözetmektir. Abdülhakim Arvâsi

İnsanla hayvan arasında ki fark edeptir. Mevlana

En büyük edep, ilahi hududu muhafazadır, gözetmektir. Abdülhakim Arvasi

Her şey çok olunca ucuzlar; Edep bunun aksinedir, o çoğaldıkça değeri artar. Şems-i Tebrizi

Güzeli güzel eden edeptir edep güzeli sevmeye sebeptir… Mevlana

Edep döküntüleri altın döküntülerinden daha hayırlıdır Hz. Osman

Her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı. İbn Atâ

Ahlakın en mükemmeli, edebin en üstünü, Din’de edeptir. Dinde yücelmek, Allah’ın emirlerine itaat edip, peygamberimizin edeplerini bilmek ve uymak ile mümkündür. İmam Gazali

Edep ihlas ve kulluk ile azgın nefsi uslandırmaktır. Sehl B. Abdullah

Gezdim Halep ile Şam’ı, Eyledim ilmi talep, Meğer ilim bir hiç imiş, İllâ edep illâ edep. Yunus EMRE

Edebim el vermez edepsizlik yapana susmak en güzel cevaptır edebi elden gidene. Necip FAZIL

Edep, ilimden önce gelir. Hz. Ömer (r.a)

Edebim elvermez edepsizlik edene en güzel cevap susmak edebi elden gidene…Yunus Emre

Edeb hudûda, sınırlara riâyet etmek onu taşmamaktır. En büyük edeb ise ilâhi hudûdu muhâfazadır, gözetmektir. Abdülhakim Arvâsi

İnsanla hayvan arasında ki fark edeptir. Mevlana

En büyük edep, ilahi hududu muhafazadır, gözetmektir. Abdülhakim Arvasi

Her şey çok olunca ucuzlar; Edep bunun aksinedir, o çoğaldıkça değeri artar. Şems-i Tebrizi

Güzeli güzel eden edeptir edep güzeli sevmeye sebeptir. Mevlana

Edepsizliğin başladığı yerde edebiyat biter. Mehmet Akif ERSOY

Utanmak insan ruhunda asıldır. İnsanı insan olarak muhafaza eden de budur. Nasır-ı Hüsrev

Korku nedir, utanma nedir bilen bir adam için daima bir kurtuluş yolu vardır. Sophokles

Edep döküntüleri altın döküntülerinden daha hayırlıdır. Hz. Osman

Kendinden utanmayı bilseydi kişioğlu, gizli kalmış değil, fakat herkesin içinde açıkça işlenmiş nice suç işlenmemiş olurdu. La Bruyereİnsana, faydasız çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır. A. İbni Mübârek (r.a)

Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp kalkmak,kıyamet gününde insana utanç verir. İmam ŞÂFİÎ (r.a)

İnsanın ilim ve edebi,en büyük varlığıdır. Eskimez, çürümez, kaybolmaz. MEVLÂNA Celâledin-i Rûmî

Edep, tecrübe ile (yani bizzat yaşanarak) kazanılır. İmam MÂVERDÎ (r.a) Çocuğunuzun yedi yıl oyun oynamasına müsaade ediniz ve yedi yıl ona yaşam edebini öğretiniz. Hz. Ali

Çağımızda edep ile edepsizliğin sınırları o kadar uzaklaştı ki, edep ile edepsiz kelime arasında bir çok kelimeye yer açılmış oldu. Semih YAŞAR

Edep öyle birkaç günde belli olmaz, İnsan öldüğü ana kadar edep göstermelidir. Semih YAŞAR

Ne İbrettir Kızarmak Bilmeyen Çehren, Bırak Kardeşim Tahsili ; Git Önce Edep, Haya Öğren!… M.Akif ERSOY

Edep, dinin gerçeklerini bilmedeki ince anlayış, dünyanın geçici ve aldatıcı zevklerine aldanmadan Allah’ ı hatırlatan bilgiler edinmek için yapılan eğitimdir.” Hasan Basri

Eğer adem oğlunun edebi yoksa adem değildir. İnsan ile hayvan arasındaki fark edeptir. Göz gezdir ve Allah’ın kelamına “Kur’an’a” ayet ayet tamamına bak, Kur’anın anlamı edeptir.” “Eğer şeytanı ayaklarınızın altında görmek istiyorsanız gözünüzü açın ve biliniz ki şeytanın katili edeptir. Mevlana

Her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı. İbn Atâ

Ben edebi edepsizlerden öğrendim. Lokman Hekim

Ahlakın en mükemmeli, edebin en üstünü, Din’de edeptir. Dinde yücelmek, Allah’ın emirlerine itaat edip, peygamberimizin edeplerini bilmek ve uymak ile mümkündür. İmam Gazali

En insani davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir. NIETZSCHE

Edep ihlas ve kulluk ile azgın nefsi uslandırmaktır. Sehl B. Abdullah

İlim ve bilginin yüceliği edep ile anlaşılır. Davranışlar, ilim ve irfan ile kabul görür ve insan, güzel edep ve ahlakı ile dünya ve ukba muradına ulaşır. İmam Suhreverdi

Edep, bir insanda iyi ve güzel huyların tamamının meydana geldiğinin görülmesidir. İmam Kuşeyri

Gezdim Halep ile Şamı, Eyledim ilmi talep, Meğer ilim bir hiç imiş, İllâ edep illâ edep. Yunus EMRE


Etiketler: ,